รับผลิต oem & odm

OEM & ODM แบบครบวงจรเพื่อคุณ

วิต้าลิซี่ คือ ผู้รับจ้างที่ออกแบบและผลิตสินค้าโดยการผลิตสินค้าทั้งหมดจะโรงงานในประเทศยุโรป รวมกับทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำของโลก ที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมอาหาร เครื่องสำอางค์ และเวชสำอางค์

โดยเริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์ธุรกิจ ร่วมถึงการทำแผนธุรกิจ และแผนทางการเงิน ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การจดขึ้นทะเบียน แนะนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของคุณ มีความเป็น Exclusive เป็น Brand Identity เฉพาะในแบบของคุณ ให้คำแนะนำเรื่องการตลาด ช่องทางการขาย การทำการตลาด แนวทางการแก้ไขปัญหาตลอดอายุสัญญา เพื่อให้แบรนด์สินค้าของคุณโดดเด่น และได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน