การนอนหลับเป็นกระบวนการที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูและซ่อมแซมร่างกาย การนอนหลับที่มีคุณภาพช่วยให้เรามีสุขภาพดีทั้งทางกายและจิตใจ แต่เรามักให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมในห้อ